POMOC

Home / Pomoc

Najczęsciej zadawane pytania

+ Co to jest Hosting?
Hosting to udostępnienie miejsca na pracującym bez przerwy, podłączonym do Internetu komputerze (zwanym serwerem). Aby strona internetowa mogła działać, musi obsługiwać ją serwer. Jeśli ten komputer nie działa poprawnie, strona WWW będzie niedostępna. Z tego względu należy wybierać ofertę hostingową ze szczególną uwagą
+ Co to jest WHOIS?
WHOIS to protokół TCP działający na zasadzie pytanie-odpwiedź, zwracający informację o demenach internotowych. Baza WHOIS jest ogólnodostępna i zawiera informację o wszystkich domenach internetowych. Informację o domenie są zapisywane w bazie automatycznie w momencie rejestracji adresu WWW. Z zebranych danych można dowiedzieć się, czy Abonentem jest osoba fizyczna czy firma, kiedy adres WWW został utworzony oraz wielu innych rzeczy. Zarządzaniem bazami Whois zajmują się operatorzy odpowiednich końcówek. Po wysłaniu zapytania kierowanego do WHOIS otrzymamy takie infomacje jak: adres IP, nazwa Abonenta domeny, data rejestracji i aktualizacji, nazwy serwerów nazw (DNS), na których jest umieszczona domena oraz inne informacje "teleadresowe"
Chcesz sprawdzić domenę internetową przejdź tutaj.
+ Jakie są terminy płatności? Co się stanie jeśli nie opłacę mojego hostngu w terminie?
Standardowo wystawiamy fakturę na 30 dni przed końcem ważności usługi hostingowej. Nie blokujemy hostingu bezpośrednio po zakończeniu nieopłaconej usługi hostingowej. W takiej sytuacji najczęściej wykonujemy telefon do klienta z przypomnieniem. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 14 dni, serwer zostanie odłączony.
+ Czy hosting www będzie odpowiedni do utrzymania strony www i kont e-mail?
Tak. Jeżeli potrzebujesz miejsca na strony www uruchomione pod własnymi nazwami domenowymi, a zarazem chciałbyś korzystać z poczty elektronicznej, Hosting WWW będzie idealnym rozwiązaniem.
+ Co oznaczają poszczególne rekordy w stefie DNS ?
 1. Rekord A (Address): Przekształca nazwę domeny na adres IPv4.
 2. Rekord AAAA (IPv6 Address): Przekształca nazwę domeny na adres IPv6.
 3. Rekord CNAME (Canonical Name): Umożliwia przekierowanie jednej nazwy domeny (aliasu) na inną.
 4. Rekord MX (Mail Exchanger): Określa serwery obsługujące pocztę elektroniczną dla danej domeny.
 5. Rekord NS (Name Server): Określa serwery nazw dla danej domeny.
 6. Rekord PTR (Pointer): Przekształca adres IP na nazwę domeny.
 7. Rekord SOA (Start of Authority): Zawiera informacje o domenie, takie jak serwer nadrzędny, adres e-mail administratora, numer wersji itp.
 8. Rekord SRV (Service): Określa usługi lub zasoby dostępne w danej domenie.
 9. Rekord TXT (Text): Przechowuje dowolny tekst lub informacje w postaci tekstowej.
 10. Rekord SPF (Sender Policy Framework): Określa listę serwerów, które są upoważnione do wysyłania poczty w imieniu danej domeny.
 11. Rekord CAA (Certification Authority Authorization): Określa uprawnienia dla certyfikatów SSL/TLS wydawanych dla danej domeny.
 12. Rekord DNSKEY: Przechowuje klucze publiczne używane w procesie podpisywania DNSSEC.
 13. Rekord DS (Delegation Signer): Przechowuje podpisane klucze publiczne używane w procesie weryfikacji DNSSEC.
 14. Rekord NAPTR (Naming Authority Pointer): Określa przekierowania związane z usługami telekomunikacyjnymi.
 15. Rekord SSHFP (SSH Fingerprint): Przechowuje odcisk palca klucza SSH używanego w procesie uwierzytelniania SSH.
 16. Rekord DKIM (DomainKeys Identified Mail): Przechowuje klucze kryptograficzne używane do weryfikacji autentyczności wiadomości e-mail wysyłanych z danej domeny.
+ Co to jest domena internetowa?
Domena to podstawowy składnik internetowej tożsamości. Domena jest elementem adresu internetowego, który kieruje internautów na żądaną stronę. Domena internetowa jest nazwą, pod którą kryje się strona WWW oraz adres poczty elektronicznej (e-mail, np. info@twojadomena.pl).
+ Jak mogę zmienić hasło do konta pocztowego?
Aby zmienić hasło skrzynki pocztowej należy być zalogowanym do modułu poczty przez www oraz wybrać w górnym prawym menu przycisk "Ustawienia" następnie w lewym menu "Konto" oraz w sekcji "Hasło". Aby zmienić hasło do konta, na które jest się zalogowanym należy podać dotychczasowe hasło oraz dwukrotnie podać nowe hasło. Nowe hasło zacznie funkcjonować po minucie od momentu kliknięcia przycisku "Zapisz".
+ Jak mogę ustawić automatyczne odpowiadanie na wiadomości e-mail?
Aby zmienić ustawić autoodpowiedź należy być zalogowanym do modułu poczty przez www oraz wybrać w górnym prawym menu przycisk "Ustawienia" następnie w lewym menu "Konto" oraz w sekcji "Autoodpowiedź". Następnie należy uzupełnić temat, treść wiadomości, czas od kiedy do kiedy ma być aktywna autoodpowiedź oraz "Włączone" aby aktywować funcję wysyłania następnie przycisk "Zapisz" aby zapisać zmiany.
+ Jakie są parametry ustawienia POP3 i IMAP dla poczty e-mail?
Konfiguracja konta POP3:
Połączenia szyfrowane SSL:
Serwer poczty przychodzącej (POP3): poczta.vm6.pl - port: 995
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): poczta.vm6.pl - port: 465
Konfiguracja konta IMAP:
Połączenia szyfrowane SSL:
Serwer poczty przychodzącej (IMAP): poczta.vm6.pl - port: 993
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): poczta.vm6.pl - port: 465
Informacje dodatkowe dla (POP3) i (IMAP):
- Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego
- Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia

UWAGA: Aby zwiększyć bezpieczeństwo poczty serwer obsługuje wysyłanie poczty wyłącznie z wykorzystaniem SSL/TLS
+ Komunikaty błędów jakie wystepują w programach Outlook itp.
Błąd 0x80042112 - "Odbieranie” zgłosiło błąd.
Remedium: sprawdzić zabezpieczenia firewall lub wyłączyć dla spawdzenia program antywirusowy

Błąd 0x800ccc0e, 0x800CCC19 - blokada portu poczty przychodzącej i wychodzącej.
Remedium: sprawdzić zabezpieczenia firewall lub wyłączyć dla spawdzenia program antywirusowy i ustawienia konta pocztowego.

Błąd 0x800CCC15 - Podczas próby połączenia się z serwerem wystąpił błąd TCP/IP.
Remedium: usunięcie i dodanie na nowo skrzynki e-mail.

Błąd 0x800C013b - Błąd podczas odbierania wysyłania.
Remedium: Utwórz ponownie plik Sent Items.dbx.

Błąd 0x8004210B, 0x80042109 - Brak połączenia z sererem poczty wychdzącej SMTP.
Remedium: Zweryfikuj adresy e-mail SMTP na liście dystrybucyjnej. Najczęściej pomaga zmiana portu poczty wychodzącej SMTP z 25 na 587

Błąd 0x8004060C - Odbieranie zgłosiło błąd, przepełnienie pliku .pst.
Remedium: Instalacja Service Pack dla Windows XP lub kontakt z firmą Microsoft.

Błąd 0x800CCC18 - Podczas próby połączenia przy pomocy bezpiecznego uwierzytelniania hasła wystapił błąd
Remedium: Wyłącz opcję bezpiecznego uwierzytelniania hasła. Uwaga, nie mylić z opcją "Uwierzytelnianie serwera poczty wychodzącej (SMTP)")

Błąd 0x800CCC7D - Użycie jednocześnie protokołu SSL i portu wychdzącego SMTP- 25. Port 25 obsługuje połaczenia bez SSL
Remedium: Wyłącz szyfrowania SSL lub zmień port z 25 na 587.

Błąd 0x800CCC0D, 0x800CCC0E - Nie można ustanowić połączenia z serwerem
Remedium: Sprawdź zabezpieczenia komputera takie jak Firewall, program antywirusowy itp.

Błąd 0x8004210A - Przekroczono limit czasu oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego.
Remedium: Spróbuj wyłączyć oprogramowania antywiruswe.

Błąd 0x800C0133 - Prawdpodobnie błąd spowodowany jest obsługą skrzynki odbiorczej, plik może być uszkodzony lub na dysku brakuje miejsca do wykonania operacji.
Remedium: Skasuj części wiadomości z folderu skrzynki odbiorczej

Błąd 0x800CCC79 -Relay access denied, odrzucenie odbiorcy wiadomości.
Remedium: W konfiguracji konta e-mail włącz opcję uwierzytelnianie serwera poczty wychodzącej SMTP– ten serwer wymaga uwierzytelnienia.

Twój adres IP: 

44.200.27.215