Sprawdzenie wpisów DNS

Home / Wpisy DNS
Rodzaje wpisów rekordów DNS
 • A Record: Mapuje nazwę domeny na adres IPv4.
 • AAAA Record: Mapuje nazwę domeny na adres IPv6.
 • CNAME Record: Tworzy alias lub przekierowanie na inną nazwę domeny.
 • MX Record: Wskazuje serwery odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej dla domeny.
 • TXT Record: Przechowuje dowolne tekstowe informacje lub wpisy SPF.
 • NS Record: Określa serwery nazw dla domeny.
 • PTR Record: Mapuje adres IP na nazwę domeny (odwrotne mapowanie).
 • SOA Record: Zawiera informacje o autorytecie dla domeny.
 • SRV Record: Określa usługi dostępne na danej domenie i porty, na których działają.
 • SPF Record: Ustala zasady autoryzacji dla serwerów wysyłających e-maile w imieniu domeny.
 • DKIM Record: Zapewnia uwierzytelnianie wiadomości e-mail poprzez podpisanie ich cyfrowym kluczem.